React 可控不可控组件

拿到组件的节点

通过ref属性,然后调用React.findDOMNode("ref_name");

var FormComponet = React.createClass({

  handleSubmit:function () {
    e.preventDefault();
    // React.findDOMNode("input_name");
    //react里面的写法 ref类似于id
    var text = this.refs.input_name.value;
  },

  render:function () {
    return <form onSubmit={this.handleSubmit}>
      <input type="text" ref="input_name" defaultValue="Hello..."/>
    </form>
  }
})
ReactDOM.render(<FormComponet name="I Love You"/>,document.getElementById("mydiv"));

可控组件如果要想拿到节点的数据,是通过操作DOM来拿数据。

不可控组件
//不可控组件 类似于MVVM data binding
var FormComponet = React.createClass({

  getInitialState:function () {
    return {text:''}
  },

  handleSubmit: function (e) {
    e.preventDefault();
    // React.findDOMNode("input_name");
    //react里面的写法 ref类似于id
    // var text = this.refs.input_name.value;
    alert(this.state.text);
  },
  handleChange:function (e) {
    this.setState({text:e.target.value})
  },

  render: function () {
    return <form onSubmit={this.handleSubmit}>
      <input type="text" onChange={this.handleChange} defaultValue="Hello..." ref="input_name"/><br/>
      <button type="submit">提交</button>
    </form>
  }
})

不可控组件是将节点的值保存到state中,在需要的时候从state中获取。实质上是通过事件监听进行数据绑定。

事件处理函数的复用

1、通过bind函数

var FormComponet = React.createClass({

  handleSubmit: function (e) {
    e.preventDefault();
    // React.findDOMNode("input_name");
    //react里面的写法 ref类似于id
    // var text = this.refs.input_name.value;
    console.log(this.state);
  },

  getInitialState:function () {
    return {
      username:'',
      gender:0,
      agree:false
    }
  },

  handleChange:function (key,e) {
    //key为bind(this,'')函数的第一个参数,为组件的对象,第二个参数是key的别名
    e.preventDefault();
    // alert(key);
    var obj = {}
    obj[key] = e.target.value;
    this.setState(obj);
  },

  render: function () {
    return <form onSubmit={this.handleSubmit}>
      <label htmlFor="username">请输入用户名:</label>
      <input id="username" type="text" onChange={this.handleChange.bind(this,'username')}/><br/>
      <label htmlFor="gender">请选择性别:</label>
      <select id="gender" onChange={this.handleChange.bind(this,'gender')}>
        <option value="0">男</option>
        <option value="1">女</option>
      </select><br/>
      <label htmlFor="agree">是否同意:</label>
      <input id="agree" type="checkbox" onChange={this.handleChange.bind(this,'agree')}/><br/>
      <button type="submit">提交</button>
    </form>
  }
})

2、通过name 的属性的值,通过e.target.name拿到组件再拿到内容

var FormComponet = React.createClass({

  handleSubmit: function (e) {
    e.preventDefault();
    // React.findDOMNode("input_name");
    //react里面的写法 ref类似于id
    // var text = this.refs.input_name.value;
    console.log(this.state);
  },

  getInitialState:function () {
    return {
      username:'',
      gender:0,
      agree:false
    }
  },

  handleChange:function (e) {
    //key为bind(this,'')函数的第一个参数,为组件的对象,第二个参数是key的别名
    e.preventDefault();
    // alert(key);
    var obj = {}
    obj[e.target.name] = e.target.value;
    this.setState(obj);
  },

  render: function () {
    return <form onSubmit={this.handleSubmit}>
      <label htmlFor="username">请输入用户名:</label>
      <input id="username" type="text" name="username" onChange={this.handleChange}/><br/>
      <label htmlFor="gender">请选择性别:</label>
      <select id="gender" onChange={this.handleChange} name="gender">
        <option value="0">男</option>
        <option value="1">女</option>
      </select><br/>
      <label htmlFor="agree">是否同意:</label>
      <input id="agree" type="checkbox" onChange={this.handleChange} name="agree"/><br/>
      <button type="submit">提交</button>
    </form>
  }
})
ReactDOM.render(<FormComponet name="I Love You"/>, document.getElementById("mydiv"));
最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
 • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
  沈念sama阅读 80,410评论 1 176
 • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
  沈念sama阅读 27,702评论 1 144
 • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
  开封第一讲书人阅读 32,089评论 0 104
 • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
  开封第一讲书人阅读 17,411评论 0 90
 • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
  茶点故事阅读 22,698评论 0 145
 • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
  开封第一讲书人阅读 18,665评论 1 87
 • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
  沈念sama阅读 11,409评论 2 164
 • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
  开封第一讲书人阅读 10,792评论 0 79
 • 想象着我的养父在大火中拼命挣扎,窒息,最后皮肤化为焦炭。我心中就已经是抑制不住地欢快,这就叫做以其人之道,还治其人...
  爱写小说的胖达阅读 9,351评论 5 114
 • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
  沈念sama阅读 12,591评论 0 130
 • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
  茶点故事阅读 11,343评论 1 127
 • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
  茶点故事阅读 12,187评论 0 131
 • 白月光回国,霸总把我这个替身辞退。还一脸阴沉的警告我。[不要出现在思思面前, 不然我有一百种方法让你生不如死。]我...
  爱写小说的胖达阅读 6,974评论 0 18
 • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
  沈念sama阅读 9,769评论 2 119
 • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
  茶点故事阅读 12,946评论 3 127
 • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
  开封第一讲书人阅读 8,594评论 0 3
 • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
  开封第一讲书人阅读 8,807评论 0 78
 • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
  沈念sama阅读 13,464评论 2 137
 • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
  茶点故事阅读 14,007评论 2 132

推荐阅读更多精彩内容