input输入框placeholder字体设置bug

今天设置input的placeholder属性的时候,出现了一个bug,如下展示

input::-webkit-input-placeholder, textarea::-webkit-input-placeholder { 

color: #ccc;

font-size: .28rem;

}

设置color属性在font-size下面的时候,color属性不起作用,给了!important属性也不起作用,真的是很奇怪的问题,把color属性放到font-size上面,接着就好了,奇怪。

推荐阅读更多精彩内容