unittest+HTMLtestrunner

unittest编写规范:

  • 测试模块首先import unittest
  • 测试类必须继承unittest.TestCase
  • 测试方法必须以"test_开头"

unittest提供了相关的组件

  • test cases
  • test suites
  • test fixtrue
  • test runner
image.png

断言:


image.png

执行测试用例:


image.png

执行测试用例:


image.png
image.png
image.png

例子:


image.png
image.png

HTMLtestrunner:

如何整合报告+用例执行 作业