av1代码学习5---av1_encode()

1,函数功能

函数主要从上一层将空域滤波完的图像像frame_input设置必须的一些属性后进行编码encode_frame_to_data_rate()

2,代码学习

//从上一层滤波后的图像frame_input设置一些属性后进行编码encode_frame_to_data_rate()
int av1_encode(AV1_COMP *const cpi, uint8_t *const dest,
        const EncodeFrameInput *const frame_input,
        const EncodeFrameParams *const frame_params,
        EncodeFrameResults *const frame_results) {
 AV1_COMMON *const cm = &cpi->common; //设置目前的common
 CurrentFrame *const current_frame = &cm->current_frame; //当前帧

 cpi->unscaled_source = frame_input->source;      //设置不量化帧
 cpi->source = frame_input->source;           //设置原始帧
 cpi->unscaled_last_source = frame_input->last_source; //上一帧

 current_frame->refresh_frame_flags = frame_params->refresh_frame_flags;//标志位
 cm->error_resilient_mode = frame_params->error_resilient_mode;//容错帧
 cm->primary_ref_frame = frame_params->primary_ref_frame; //关键参考帧
 cm->current_frame.frame_type = frame_params->frame_type; //当前帧类型
 cm->show_frame = frame_params->show_frame;
 cpi->ref_frame_flags = frame_params->ref_frame_flags; //参考帧标志位
 cpi->speed = frame_params->speed;           //编码速度
 cm->show_existing_frame = frame_params->show_existing_frame; //貌似用于解码的选项
 cpi->existing_fb_idx_to_show = frame_params->existing_fb_idx_to_show;

 memcpy(
   cm->remapped_ref_idx, frame_params->remapped_ref_idx,
   REF_FRAMES *
     sizeof(
       *cm->remapped_ref_idx)); //根据frame_params->remapped_ref_idx申请新的参考帧列表空间
 /*依次刷新标志位*/
 cpi->refresh_last_frame = frame_params->refresh_last_frame;
 cpi->refresh_golden_frame = frame_params->refresh_golden_frame;
 cpi->refresh_bwd_ref_frame = frame_params->refresh_bwd_ref_frame;
 cpi->refresh_alt2_ref_frame = frame_params->refresh_alt2_ref_frame;
 cpi->refresh_alt_ref_frame = frame_params->refresh_alt_ref_frame;

 /*若当前帧是关键帧则作为第0帧*/
 if (current_frame->frame_type == KEY_FRAME && cm->show_frame)
  current_frame->frame_number = 0;
 /**/
 if (cm->show_existing_frame) {
  current_frame->order_hint = cm->cur_frame->order_hint;
  current_frame->display_order_hint = cm->cur_frame->display_order_hint;
 } else {
  current_frame->order_hint =
    current_frame->frame_number + frame_params->order_offset;
  current_frame->display_order_hint = current_frame->order_hint;
  current_frame->order_hint %=
    (1 << (cm->seq_params.order_hint_info.order_hint_bits_minus_1 + 1));
 }

 if (cpi->oxcf.pass == 1) {
#if !CONFIG_REALTIME_ONLY
  av1_first_pass(cpi, frame_input->ts_duration);
#endif
 } else if (cpi->oxcf.pass == 0 || cpi->oxcf.pass == 2) {
  if (encode_frame_to_data_rate(cpi, &frame_results->size, dest) !=
    AOM_CODEC_OK) {
   return AOM_CODEC_ERROR;
  }
 } else {
  return AOM_CODEC_ERROR;
 }

 return AOM_CODEC_OK;
}