Flutter Running flutter pub get in flutter_app…卡死不动

解决方案

1.打开终端,输入:open .bash_profile
2.打开 .bash_profile ,修改下镜像
export PUB_HOSTED_URL=https://pub.flutter-io.cn
export FLUTTER_STORAGE_BASE_URL=https://storage.flutter-io.cn

进入安装的flutter文件的目录下面,进入/bin/cache,找到lockfile文件,然后删除就可以了