C++五子棋(四)——走棋原理及权值计算

原理

计算

 • 计算每个落子点的“权值”,找到权值最大的落子点
 • 对于每个空白点,分别计算周围的八个方向
 • 不妨以该空白点作为参照原点,以水平向右作为X轴正方向,以竖直向下Y轴正方向建立平面直角坐标系
 • 因为在计算某个方向时,正向和反向需同时考虑,实际上只需要四个方向,即向量(1,0)的方向向量(1,1)方向向量(0,1)方向向量(-1,1)方向,图示如下(灵魂画图,请勿吐槽 滑稽)
image

走棋原理

image
image
image
image
image
image

产生效果

 • 黑棋走这个点
产生效果 评分
连2 10
死3 30
活3 40
死4 60
活4 200
连5 20000

 • 如果白棋(AI)走这个点
产生效果 评分
连1 5
连2 10
死3 25
活3 50
死4 55
活4 300
连5 30000

权值计算

 • chessData.h
void calcScore(ChessData* data);
 • chessData.cpp
#include <string>
void calcScore(ChessData* data){
 if(!data) return;
 
 //统计玩家或AI连子
 int personNum = 0;  //玩家
 int botNum = 0;  //AI
 int emptyNum = 0; //各方向空白位数
 
 
 //清空评分数组
 memset(data->scoreMap, 0, sizeof(data->scoreMap));
 for (int row = 0; row < BOARD_GRAD_SIZE; row++){
  for(int col = 0; col < BOARD_GRAD_SIZE; col++){
   //空白点计算
   if(row >= 0 && col >= 0 && data->chessMap[row][col] == 0){
    //遍历四个方向,然后分别计算正反四个方向
    int directs[4][2] = {{1,0}, {1,1}, {0,1}, {-1,1}};
    
    for(int k = 0; k < 4; k++){
     int x = directs[k][0];
     int y = directs[k][1];
     
     //重置
     personNum = 0;
     botNum = 0;
     emptyNum = 0;
     
     //对黑棋评分(正向)
     for(int i = 1; i <= 4; i++){
      if(row + i * y >= 0 && row + i * y < BOARD_GRAD_SIZE && 
       col + i * x >= 0 && col + i * x < BOARD_GRAD_SIZE && 
       data->chessMap[row + i * y][col + i * x] == 1){
       //玩家的子
       personNum++;
       
      }else if(row + i * y >= 0 && row + i * y < BOARD_GRAD_SIZE &&
          col + i * x >= 0 && col + i * x < BOARD_GRAD_SIZE && data->chessMap[row + i * y][col + i * x] == 0){
       //空白位
       emptyNum++;
       break;  //遇到空白位置停止该方向搜索
       
      }else{
       break;  //出边界或遇到白棋停止搜索
      }
      
      
     }
     
     //对黑棋评分(反向)
     for(int i = 1; i<= 4; i++){
      if(row - i * y >= 0 && row - i * y < BOARD_GRAD_SIZE && 
       col - i * x >= 0 && col - i * x <BOARD_GRAD_SIZE && 
       data->chessMap[row - i * y][col - i * x] == 1){
       personNum++;
      }else if(row - i * y >= 0 && row - i * y <BOARD_GRAD_SIZE && 
          col - i * x >= 0 && col - i * x < BOARD_GRAD_SIZE &&
           data->chessMap[row -i * y][col - i * x] == 0){
       emptyNum++;
       break;
      }else{
       break;
      }
     }
     
     if(personNum == 1){
      data->scoreMap[row][col] += 10;
     }else if(personNum == 2){
      if(emptyNum == 1){
       //死3
       data->scoreMap[row][col] += 30;
      }else if(emptyNum == 2){
       //活3
       data->scoreMap[row][col] += 40;
      }
     }else if(personNum == 3){
      if(empty == 1){
       //死4
       data->scoreMap[row][col] += 60;
      }else if (emptyNum == 2){
       //活4
       data->scoreMap[row][col] += 200;
      }
     }else if(personNum == 4){
      data->scoreMap[row][col] += 20000;
     }
     emptyNum = 0; //清空
     
     //对白棋评分(正向)
     for(int i = 1; i <= 4; i++){
      if(row + i * y > 0 && row + i * y < BOARD_GRAD_SIZE && 
       col + i * x > 0 && col + i * x < BOARD_GARD_SIZE &&
       data->chessMap[row + i * y][col + i * x == -1]){
       botNum++;
      }else if(row + i * y >0 && row + i * y < BOARD_GRAD_SIZE && 
          col + i * x > 0 && col + i * x < BOARD_GRAD_SIZE && 
          data->chessMap[row + i * y][col + i *x] == 0){
       emptyNum++;
       break;
      }else{
       break;
      }
     }
     //白棋评分(反向)
     for(int i = 1; i <= 4; i++){
      if(row - i * y > 0 && row - i * y <BOARD_GRAD_SIZE && 
       col - i * x > 0 && col - i * x < BOARD_GRAD_SIZE && 
       data->chessMap[row - i * y][col -i * x] == -1){
       botNum++;
      }else if (row - i * y >0 && row - i * y < BOARD_GRAD_SIZE &&
           col - i * x > 0 && col - i * x < BOARD_GRAD_SIZE &&
           data->chessMap[row - i * y][col - i * x] == 0){
       emptyNum++;
       break;
      }else{
       break;  //出边界
      }
     }
     
     if(botNum == 0){
      //连1
      data->scoreMap[row][col] += 5;
     }else if(botNum == 1){
      //活2
      data->scoreMap[row][col] += 10;
     }else if(botNum == 2){
      if(emptyNum == 1){
       //死3
       data->scoreMap[row][col] += 25;
      }else if(emptyNum == 2){
       //活3
       data->scoreMap[row][col] += 50;
      }
     }else if(botNum == 3){
      if(emptyNum == 1){
       //死4
       data->scoreMap[row][col] += 55;
      }else if(botNum == 2){
       //活4
       data->scoreMap[row][col] += 300;
      }
     }else if(botNum >= 4){
      //活5
      data->scoreMap[row][col] += 30000;
     }
     
    }
    
   }
  }
 }
}
最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
 • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
  沈念sama阅读 143,809评论 1 304
 • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
  沈念sama阅读 61,651评论 1 257
 • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
  开封第一讲书人阅读 95,178评论 0 213
 • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
  开封第一讲书人阅读 41,241评论 0 181
 • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
  茶点故事阅读 49,047评论 1 259
 • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
  开封第一讲书人阅读 38,899评论 1 178
 • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
  沈念sama阅读 30,503评论 2 274
 • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
  开封第一讲书人阅读 29,249评论 0 168
 • 想象着我的养父在大火中拼命挣扎,窒息,最后皮肤化为焦炭。我心中就已经是抑制不住地欢快,这就叫做以其人之道,还治其人...
  爱写小说的胖达阅读 29,125评论 6 235
 • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
  沈念sama阅读 32,605评论 0 213
 • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
  茶点故事阅读 29,368评论 2 215
 • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
  茶点故事阅读 30,723评论 1 232
 • 白月光回国,霸总把我这个替身辞退。还一脸阴沉的警告我。[不要出现在思思面前, 不然我有一百种方法让你生不如死。]我...
  爱写小说的胖达阅读 24,285评论 0 32
 • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
  沈念sama阅读 27,190评论 2 214
 • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
  茶点故事阅读 31,634评论 3 209
 • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
  开封第一讲书人阅读 25,651评论 0 9
 • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
  开封第一讲书人阅读 26,052评论 0 167
 • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
  沈念sama阅读 33,638评论 2 232
 • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
  茶点故事阅读 33,760评论 2 237

推荐阅读更多精彩内容