iOS 验证

//邮箱

+ (BOOL) validateEmail:(NSString *)email

{

NSString *emailRegex = @"[A-Z0-9a-z._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\\.[A-Za-z]{2,4}";

NSPredicate *emailTest = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@", emailRegex];

return [emailTest evaluateWithObject:email];

}

//手机号码验证

+ (BOOL) validateMobile:(NSString *)mobile

{

//手机号以13, 15,18开头,八个 \d 数字字符

NSString *phoneRegex = @"^((13[0-9])|(15[^4,\\D])|(18[0,0-9]))\\d{8}$";

NSPredicate *phoneTest = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@",phoneRegex];

return [phoneTest evaluateWithObject:mobile];

}

//车牌号验证

+ (BOOL) validateCarNo:(NSString *)carNo

{

NSString *carRegex = @"^[\u4e00-\u9fa5]{1}[a-zA-Z]{1}[a-zA-Z_0-9]{4}[a-zA-Z_0-9_\u4e00-\u9fa5]$";

NSPredicate *carTest = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@",carRegex];

NSLog(@"carTest is %@",carTest);

return [carTest evaluateWithObject:carNo];

}

//车型

+ (BOOL) validateCarType:(NSString *)CarType

{

NSString *CarTypeRegex = @"^[\u4E00-\u9FFF]+$";

NSPredicate *carTest = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@",CarTypeRegex];

return [carTest evaluateWithObject:CarType];

}

//用户名

+ (BOOL) validateUserName:(NSString *)name

{

NSString *userNameRegex = @"^[A-Za-z0-9]{6,20}+$";

NSPredicate *userNamePredicate = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@",userNameRegex];

BOOL B = [userNamePredicate evaluateWithObject:name];

return B;

}

//密码

+ (BOOL) validatePassword:(NSString *)passWord

{

NSString *passWordRegex = @"^[a-zA-Z0-9]{6,20}+$";

NSPredicate *passWordPredicate = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@",passWordRegex];

return [passWordPredicate evaluateWithObject:passWord];

}

//昵称

+ (BOOL) validateNickname:(NSString *)nickname

{

NSString *nicknameRegex = @"^[\u4e00-\u9fa5]{4,8}$";

NSPredicate *passWordPredicate = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@",nicknameRegex];

return [passWordPredicate evaluateWithObject:nickname];

}

//身份证号

+ (BOOL) validateIdentityCard: (NSString *)identityCard

{

BOOL flag;

if (identityCard.length <= 0) {

flag = NO;

return flag;

}

NSString *regex2 = @"^(\\d{14}|\\d{17})(\\d|[xX])$";

NSPredicate *identityCardPredicate = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@",regex2];

return [identityCardPredicate evaluateWithObject:identityCard];

}

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
 • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
  沈念sama阅读 155,958评论 4 358
 • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
  沈念sama阅读 66,179评论 1 286
 • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
  开封第一讲书人阅读 105,792评论 0 237
 • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
  开封第一讲书人阅读 43,409评论 0 202
 • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
  茶点故事阅读 51,723评论 3 285
 • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
  开封第一讲书人阅读 40,174评论 1 204
 • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
  沈念sama阅读 31,543评论 2 306
 • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
  开封第一讲书人阅读 30,270评论 0 194
 • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
  沈念sama阅读 33,899评论 1 236
 • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
  茶点故事阅读 30,235评论 2 240
 • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
  茶点故事阅读 31,771评论 1 255
 • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
  沈念sama阅读 28,139评论 2 249
 • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
  茶点故事阅读 32,688评论 3 228
 • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
  开封第一讲书人阅读 25,936评论 0 8
 • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
  开封第一讲书人阅读 26,646评论 0 192
 • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
  沈念sama阅读 35,194评论 2 265
 • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
  茶点故事阅读 35,145评论 2 258

推荐阅读更多精彩内容