OpenGLES渲染画面通过MediaCodec录制

录制原理

 • 预览

通过fbo处理视频数据,通过samplerExternalOES纹理来创建SurfaceTexture,这样的话摄像头数据就和fbo相关联,具体可以看OpenGLES通过SurfaceTexture预览摄像头画面

 • 录制

通过MediaCodec创建一个surface,然后通过创建一个新的egl环境共享预览的EglContext和这个surface绑定,渲染fbo绑定的纹理,即可录制。
egl环境配置:
Android配置EGL环境
Android自定义GLSurfaceView

流程如下图所示:


录制原理

MediaCodec录制主要代码


 private MediaMuxer mMediaMuxer;
 private MediaCodec.BufferInfo mBuffInfo;
 private MediaCodec mVideoEncodec;
 private int width, height;


 //初始化
 public void initEncoder(EGLContext eglContext,String savePath,String mineType,int width,int height){
    this.width = width;
    this.height = height;
    this.mEGLContext = eglContext;
    initMediaEncoder(savePath,mineType,width,height);
  }

  private void initMediaEncoder(String savePath, String mineType, int width, int height) {
    try {
      mMediaMuxer = new MediaMuxer(savePath,MediaMuxer.OutputFormat.MUXER_OUTPUT_MPEG_4);
      initVideoEncoder(mineType,width,height);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  private void initVideoEncoder(String mineType, int width, int height) {
    try {
      mVideoEncodec= MediaCodec.createEncoderByType(mineType);

      MediaFormat videoFormat = MediaFormat.createVideoFormat(mineType,width,height);
      videoFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_COLOR_FORMAT, MediaCodecInfo.CodecCapabilities.COLOR_FormatSurface);
      videoFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_FRAME_RATE,30);//30帧
      videoFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_BIT_RATE,width*height*4);//RGBA
      videoFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_BIT_RATE,width*height*4);//RGBA
      //设置压缩等级 默认是baseline
      if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
        videoFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_PROFILE,MediaCodecInfo.CodecProfileLevel.AVCProfileMain);
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
          videoFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_LEVEL, MediaCodecInfo.CodecProfileLevel.AVCLevel3);
        }
      }

      mVideoEncodec.configure(videoFormat,null,null,MediaCodec.CONFIGURE_FLAG_ENCODE);

      mBuffInfo = new MediaCodec.BufferInfo();
      mSurface = mVideoEncodec.createInputSurface();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
      mVideoEncodec=null;
      mBuffInfo=null;
      mSurface=null;
    }
  }


//开始录制
 public void startRecode(){
  videoEncodec.start();
  int outputBufferIndex = videoEncodec.dequeueOutputBuffer(videoBufferinfo, 0);
  if (outputBufferIndex == MediaCodec.INFO_OUTPUT_FORMAT_CHANGED) {
    videoTrackIndex = mediaMuxer.addTrack(videoEncodec.getOutputFormat());
    mediaMuxer.start();
  }else {
    while (outputBufferIndex>=0){
      ByteBuffer outputBuffer= videoEncodec.getOutputBuffers()[outputBufferIndex];
      outputBuffer.position(videoBufferinfo.offset);
      outputBuffer.limit(videoBufferinfo.offset + videoBufferinfo.size);

      //设置时间戳
      if(pts==0){
        pts = videoBufferinfo.presentationTimeUs;
      }
      videoBufferinfo.presentationTimeUs = videoBufferinfo.presentationTimeUs - pts;
      //写入数据
      mediaMuxer.writeSampleData(videoTrackIndex,outputBuffer,videoBufferinfo);
      if(encoderWeakReference.get().onMediaInfoListener!=null){
        encoderWeakReference.get().onMediaInfoListener.onMediaTime((int) (videoBufferinfo.presentationTimeUs/1000000));
      }
      videoEncodec.releaseOutputBuffer(outputBufferIndex,false);
      outputBufferIndex = videoEncodec.dequeueOutputBuffer(videoBufferinfo, 0);
    }
  }
 }
 
//停止录制
public void stopRecode(){
  videoEncodec.stop();
  videoEncodec.release();
  videoEncodec =null;

  mediaMuxer.stop();
  mediaMuxer.release();
  mediaMuxer = null;
}


具体示例请看:
https://github.com/ChinaZeng/SurfaceRecodeDemo

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
 • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
  沈念sama阅读 157,298评论 4 360
 • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
  沈念sama阅读 66,701评论 1 290
 • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
  开封第一讲书人阅读 107,078评论 0 237
 • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
  开封第一讲书人阅读 43,687评论 0 202
 • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
  茶点故事阅读 52,018评论 3 286
 • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
  开封第一讲书人阅读 40,410评论 1 211
 • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
  沈念sama阅读 31,729评论 2 310
 • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
  开封第一讲书人阅读 30,412评论 0 194
 • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
  沈念sama阅读 34,124评论 1 239
 • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
  茶点故事阅读 30,379评论 2 242
 • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
  茶点故事阅读 31,903评论 1 257
 • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
  沈念sama阅读 28,268评论 2 251
 • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
  茶点故事阅读 32,894评论 3 233
 • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
  开封第一讲书人阅读 26,014评论 0 8
 • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
  开封第一讲书人阅读 26,770评论 0 192
 • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
  沈念sama阅读 35,435评论 2 269
 • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
  茶点故事阅读 35,312评论 2 260

推荐阅读更多精彩内容