Fiori-like Prototype ( ZFiori Studio feat DannyData )

Data feat Story.

Data rain

Tesla Story.  ( Season 1, 2, 3, 4 )

Tesla Story  ( Season 1, 2, 3, 4 )

Season 1 

Tesla 产品交付数占比

Tesla 产品交付数占比

Tesla 产品交付数

Tesla 产品交付数

Tesla 超级充电站数量

Tesla 超级充电站数量

Season 2

Tesla 资产收益率

Tesla 资产收益率

Tesla 利润率

Tesla 利润率

Tesla 收入

Tesla 收入

Tesla 地区收入细分

Tesla 地区收入细分

Tesla 车收入细分

Tesla 车收入细分

Tesla 成本和营业费用总额

Tesla 成本和营业费用总额

Tesla 业务成本细分

Tesla 业务成本细分

Tesla 车成本细分

Tesla 车成本细分

Tesla 费用细分

Tesla 费用细分

Tesla 毛利润、营业利润、利润总额、净利润

Tesla 毛利润、营业利润、利润总额、净利润

Season 3

Tesla 高流动性资产

Tesla 高流动性资产

Tesla 资产细分

Tesla 资产细分

Tesla 总资产、负债、所有者权益

Tesla 总资产、负债、所有者权益

Season 4

Tesla 现金流细分

Tesla 现金流细分

Tesla 资本性支出

Tesla 资本性支出

Tesla 自由现金流

Tesla 自由现金流

Reference

DannyData Home Page

DannyData Tips

DannyData Bilibili

推荐阅读更多精彩内容