རྟོག་གེ་བ།

ལྟ་ངན་ཐལ་བར་བརླག་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི།།

ཕ་རོལ་རྒོལ་བའི་རྣམ་རིག་ཞིམ་པར་བྱས།།

གཞུང་ལ་གོ་ངེས་གཉིས་ཀྱི་རྟོགས་པ་མཛད།།

འདི་འདྲའི་རྟོག་གེ་འཛིན་པ་རྨད་དུ་བྱུང་།།

推荐阅读更多精彩内容