SVN 显示的文件状态

svn st 显示的文件状态

第1列状态说明:描述文件被添加、删除或其他修改

--------------------------------------------------------------------------------

' ' 没有修改

'A' 被添加到本地代码仓库

'C' 冲突

'D' 被删除

'I' 被忽略

'M' 被修改

'R' 被替换

'X' 外部定义创建的版本目录

'?' 文件没有被添加到本地版本库内

'!' 文件丢失或者不完整(不是通过svn命令删除的文件)

'~' 受控文件被其他文件阻隔

推荐阅读更多精彩内容