Day07 河马先森:家父小传

图片发自简书App


何跃辉者,吾之父,湘益人士也,六十年代生人。

少时,乃闾左,躬耕于洞庭之畔,嬉笑于天野之间。而后,劳作于国营制糖之厂,启升迁之道。

久零年初,官至国企三把手,家境宽裕,相邻皆为艳羡。

然风云不测,厄运将至,莫可抵哉。

先体制不顺,国企倾倒,吾父下岗。

次合办买卖,遇颓势,友竟卷款拂袖而去,难觅其踪。

后以车营之,祸竟随,伤人赔以巨款。

三山复叠,道势去也,仕途再难复起。

遂南下粤地以行囊携之,另寻它途。

初至南粤,辛酸不已,曾临工于建筑之地,与民工无异。方其实,偶遇故时部下,其衣帽鲜丽,颐指气使,颇为得意。然父灰尘附,大汗湿衣,甚为尴尬。

吾父为揽其颜,虽囊中羞涩,仅二十又二元,费十又六元以待乡友。

时至今日,家虽不富,小康而已,然身心健康,温馨幸福。吾父性忠厚,待人真诚为上,好客而善厨,时高朋满座,把酒言欢。

初闻父辛酸往事,乃知其何离于吾幼时,心有戚戚,不甚感恩。

尓后,河马遇事不再怨言,行胜于言以饷父母。

伴朝露,随月影,十六载寒窗,读研全球三农顶级智库;广阅读,勤思考,五百日夜笔耕不断,挑战自我;迎风雪,踏青山,曾3天奔袭1500里,以实习身份破天荒入选某司战略委员会;

现发初心,与十余贤达好友精进1000天,以“定、静、安、虑、得”五字决自勉。不急不躁,沉淀自我,如涓涓流水,泼泼不断流,欲立事业之基,以报父恩。

推荐阅读更多精彩内容

  • 我记得在读小学二年级的时候,老师让美味同学进行背诵数学上的计算公式,其他同学都背诵给数学老师听了,就我一个没背诵...
    儿童文学阅读 221评论 0 1
  • 你有没有试过这个的情况:睡觉前,脑子还在想着之前的那个项目能不能通过,顾客的款到底能不能按时回,这个月的指标和绩效...
    芬芬vstar阅读 96评论 1 1