MediaCodec硬编码pcm2aac

MediaCodecAndroid(api>=16)提供的一个多媒体硬解编码库,能实现音视频的编解码。

工作原理:其内部有2个队列,一个是输入队列,一个是输出队列。输入队列负责存储编
解码前的原始数据存储,并输送给MediaCodec处理;输出队列负责存储编解码后
的新数据,可以直接处理或保存到文件中。

AAC 的头部信息介绍 :https://blog.csdn.net/jay100500/article/details/52955232 //mediacodec
  private MediaFormat encoderFormat = null;
  private MediaCodec encoder = null;
  private FileOutputStream outputStream = null;
  private MediaCodec.BufferInfo info = null;
  private int perpcmsize = 0;
  private byte[] outByteBuffer = null;
  private int aacsamplerate = 4;
  private double recordTime = 0;
  private int audioSamplerate = 0;

  private void initMediacodec(int samperate, File outfile)
  {
    try {
      aacsamplerate = getADTSsamplerate(samperate);
      //立体声
      encoderFormat = MediaFormat.createAudioFormat(MediaFormat.MIMETYPE_AUDIO_AAC, samperate, 2);
      //96kbps fm音质
      encoderFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_BIT_RATE, 96000);
      encoderFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_AAC_PROFILE, MediaCodecInfo.CodecProfileLevel.AACObjectLC);
      encoderFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_MAX_INPUT_SIZE, 4096);
      encoder = MediaCodec.createEncoderByType(MediaFormat.MIMETYPE_AUDIO_AAC);
      info = new MediaCodec.BufferInfo();
      if(encoder == null)
      {
        MyLog.d("craete encoder wrong");
        return;
      }
      recordTime = 0;
      encoder.configure(encoderFormat, null, null, MediaCodec.CONFIGURE_FLAG_ENCODE);
      outputStream = new FileOutputStream(outfile);
      encoder.start();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  private void encodecPcmToAAc(int size, byte[] buffer)
  {
    if(buffer != null && encoder != null)
    {
      //录音时间 size/ 采样率*声道数 * bits/8
      recordTime += size * 1.0 / (audioSamplerate * 2 * (16 / 8));
      MyLog.d("recordTime = " + recordTime);
      //回掉
      if(wlOnRecordTimeListener != null)
      {
        wlOnRecordTimeListener.onRecordTime((int) recordTime);
      }

      int inputBufferindex = encoder.dequeueInputBuffer(0);
      if(inputBufferindex >= 0)
      {
        ByteBuffer byteBuffer = encoder.getInputBuffers()[inputBufferindex];
        byteBuffer.clear();
        byteBuffer.put(buffer);
        encoder.queueInputBuffer(inputBufferindex, 0, size, 0, 0);
      }

      int index = encoder.dequeueOutputBuffer(info, 0);
      while(index >= 0)
      {
        try {
          perpcmsize = info.size + 7;
          outByteBuffer = new byte[perpcmsize];

          ByteBuffer byteBuffer = encoder.getOutputBuffers()[index];
          byteBuffer.position(info.offset);
          byteBuffer.limit(info.offset + info.size);

          addADtsHeader(outByteBuffer, perpcmsize, aacsamplerate);

          byteBuffer.get(outByteBuffer, 7, info.size);
          byteBuffer.position(info.offset);
          outputStream.write(outByteBuffer, 0, perpcmsize);

          encoder.releaseOutputBuffer(index, false);
          index = encoder.dequeueOutputBuffer(info, 0);
          outByteBuffer = null;
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
  }

  private void addADtsHeader(byte[] packet, int packetLen, int samplerate)
  {
    int profile = 2; // AAC LC
    int freqIdx = samplerate; // samplerate
    int chanCfg = 2; // CPE

    packet[0] = (byte) 0xFF; // 0xFFF(12bit) 这里只取了8位,所以还差4位放到下一个里面
    packet[1] = (byte) 0xF9; // 第一个t位放F
    packet[2] = (byte) (((profile - 1) << 6) + (freqIdx << 2) + (chanCfg >> 2));
    packet[3] = (byte) (((chanCfg & 3) << 6) + (packetLen >> 11));
    packet[4] = (byte) ((packetLen & 0x7FF) >> 3);
    packet[5] = (byte) (((packetLen & 7) << 5) + 0x1F);
    packet[6] = (byte) 0xFC;
  }

  private int getADTSsamplerate(int samplerate)
  {
    int rate = 4;
    switch (samplerate)
    {
      case 96000:
        rate = 0;
        break;
      case 88200:
        rate = 1;
        break;
      case 64000:
        rate = 2;
        break;
      case 48000:
        rate = 3;
        break;
      case 44100:
        rate = 4;
        break;
      case 32000:
        rate = 5;
        break;
      case 24000:
        rate = 6;
        break;
      case 22050:
        rate = 7;
        break;
      case 16000:
        rate = 8;
        break;
      case 12000:
        rate = 9;
        break;
      case 11025:
        rate = 10;
        break;
      case 8000:
        rate = 11;
        break;
      case 7350:
        rate = 12;
        break;
    }
    return rate;
  }

  private void releaseMedicacodec()
  {
    if(encoder == null)
    {
      return;
    }
    try {
      recordTime = 0;
      outputStream.close();
      outputStream = null;
      encoder.stop();
      encoder.release();
      encoder = null;
      encoderFormat = null;
      info = null;
      initmediacodec = false;

      MyLog.d("录制完成...");
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      if(outputStream != null)
      {
        try {
          outputStream.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        outputStream = null;
      }
    }
  }

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
 • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
  沈念sama阅读 157,456评论 4 361
 • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
  沈念sama阅读 66,763评论 1 290
 • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
  开封第一讲书人阅读 107,265评论 0 238
 • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
  开封第一讲书人阅读 43,716评论 0 202
 • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
  茶点故事阅读 52,071评论 3 286
 • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
  开封第一讲书人阅读 40,435评论 1 212
 • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
  沈念sama阅读 31,751评论 2 310
 • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
  开封第一讲书人阅读 30,437评论 0 195
 • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
  沈念sama阅读 34,148评论 1 239
 • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
  茶点故事阅读 30,411评论 2 244
 • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
  茶点故事阅读 31,912评论 1 257
 • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
  沈念sama阅读 28,281评论 2 252
 • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
  茶点故事阅读 32,913评论 3 234
 • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
  开封第一讲书人阅读 26,020评论 0 8
 • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
  开封第一讲书人阅读 26,776评论 0 192
 • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
  沈念sama阅读 35,462评论 2 269
 • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
  茶点故事阅读 35,350评论 2 262

推荐阅读更多精彩内容