Android 设置默认桌面,默认应用,辅助功能,电池优化,设备管理器,悬浮窗等

Android 部分系统设置桌面,默认应用,辅助功能,电池优化,设备管理器,悬浮窗,有权限查看使用情况,开机自启动,锁屏不清理等
部分功能适配了华为手机与小米手机.

设置默认桌面:
  //华为手机上
  Intent paramIntent = new Intent("android.intent.action.MAIN");
  paramIntent.setComponent(new ComponentName("com.huawei.android.internal.app", "com.huawei.android.internal.app.HwResolverActivity"));
  paramIntent.addCategory("android.intent.category.DEFAULT");
  paramIntent.addCategory("android.intent.category.HOME");
  startActivity(paramIntent);

  //大部分手机上
  Intent paramIntent = new Intent("android.intent.action.MAIN");
  paramIntent.setComponent(new ComponentName("android", "com.android.internal.app.ResolverActivity"));
  paramIntent.addCategory("android.intent.category.DEFAULT");
  paramIntent.addCategory("android.intent.category.HOME");
  startActivity(paramIntent);
进入打开辅助功能界面:
  Intent intent = new Intent(Settings.ACTION_ACCESSIBILITY_SETTINGS);
  startActivity(intent);
进入电池优化界面:
  @SuppressLint("BatteryLife") Intent intentBattery = new Intent(Settings.ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS);
  intentBattery.setData(Uri.parse("package:" + getPackageName()));
  startActivity(intentBattery);
进入设置为设备管理器界面:
  ComponentName mComponentName = new ComponentName(getApplicationContext(), PolicyAdmin.class);
  Intent intentDevice = new Intent();
  intentDevice.setAction(DevicePolicyManager.ACTION_ADD_DEVICE_ADMIN);
  intentDevice.putExtra(DevicePolicyManager.EXTRA_DEVICE_ADMIN, mComponentName);
  startActivity(intentDevice);
进入有权限查看使用情况的应用界面:
  Intent intentUsage = new Intent(Settings.ACTION_USAGE_ACCESS_SETTINGS);
  startActivity(intentUsage);
进入应用开机自启动界面:
Intent intentAutoStart = new Intent();
if (PermissionUtil.checkPhone().equals("HuaWei")) {
  intentAutoStart.setClassName("com.huawei.systemmanager", "com.huawei.systemmanager.startupmgr.ui.StartupNormalAppListActivity");
  startActivity(intentAutoStart);
} else if (PermissionUtil.checkPhone().equals("XiaoMi")) {
  intentAutoStart.setClassName("com.miui.securitycenter", "com.miui.permcenter.autostart.AutoStartManagementActivity");
  startActivity(intentAutoStart);
} else {
  Toast.makeText(this, "未适配机型", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
进入设置锁屏不清理界面:
if (PermissionUtil.checkPhone().equals("HuaWei")) {
  Intent intentScreenLock = new Intent();
  intentScreenLock.setClassName("com.huawei.systemmanager", "com.huawei.systemmanager.optimize.process.ProtectActivity");
  startActivity(intentScreenLock);
} else if (PermissionUtil.checkPhone().equals("XiaoMi")) {
  Intent intentScreenLock = new Intent();
  intentScreenLock.setClassName("com.miui.powerkeeper", "com.miui.powerkeeper.ui.HiddenAppsContainerManagementActivity");
  startActivity(intentScreenLock);
} else {
  Toast.makeText(this, "未适配机型", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
进入设置悬浮窗界面:
if (PermissionUtil.checkPhone().equals("HuaWei")) {
  Intent intentSuWindow = new Intent();
  intentSuWindow.setClassName("com.huawei.systemmanager", "com.huawei.systemmanager.addviewmonitor.AddViewMonitorActivity");
  startActivity(intentSuWindow);
} else {
  Intent intentSuWindow = new Intent();
  intentSuWindow.setClassName("com.android.settings", "com.android.settings.Settings$OverlaySettingsActivity");
  startActivity(intentSuWindow);
}
进入"在其他应用的上层显示"
  Intent intent2 = new Intent("android.settings.action.MANAGE_OVERLAY_PERMISSION");
  startActivity(intent2);
部分华为手机进入通知中心
  Intent intent = new Intent();
  intent.setClassName("com.huawei.systemmanager", "com.huawei.notificationmanager.ui.NotificationManagmentActivity");
  startActivity(intent);

部分华为手机进入权限设置
  Intent intent = new Intent();
  intent.setClassName("com.huawei.systemmanager", "com.huawei.permissionmanager.ui.MainActivity");
  startActivity(intent);

进入设置默认应用界面:
if (PermissionUtil.checkPhone().equals("HuaWei")) {
  Intent hwIntent = new Intent();
  hwIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
  hwIntent.setClassName("com.android.settings", "com.android.settings.Settings$PreferredListSettingsActivity");
  startActivity(hwIntent);
} else {
  try {
    Intent launcherIntent = new Intent();
    launcherIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
    launcherIntent.setClassName("com.android.settings", "com.android.settings.Settings$HomeSettingsActivity");
    startActivity(launcherIntent);
  } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    Toast.makeText(this, "未适配机型", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
}
最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
 • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
  沈念sama阅读 82,587评论 1 181
 • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
  沈念sama阅读 29,411评论 1 149
 • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
  开封第一讲书人阅读 34,341评论 0 105
 • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
  开封第一讲书人阅读 18,870评论 0 90
 • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
  茶点故事阅读 24,188评论 0 150
 • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
  开封第一讲书人阅读 20,024评论 1 90
 • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
  沈念sama阅读 12,687评论 2 168
 • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
  开封第一讲书人阅读 12,083评论 0 83
 • 想象着我的养父在大火中拼命挣扎,窒息,最后皮肤化为焦炭。我心中就已经是抑制不住地欢快,这就叫做以其人之道,还治其人...
  爱写小说的胖达阅读 10,611评论 5 116
 • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
  沈念sama阅读 13,868评论 0 132
 • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
  茶点故事阅读 12,550评论 1 130
 • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
  茶点故事阅读 13,421评论 0 135
 • 白月光回国,霸总把我这个替身辞退。还一脸阴沉的警告我。[不要出现在思思面前, 不然我有一百种方法让你生不如死。]我...
  爱写小说的胖达阅读 8,177评论 0 18
 • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
  沈念sama阅读 10,999评论 2 122
 • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
  茶点故事阅读 14,185评论 3 131
 • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
  开封第一讲书人阅读 9,787评论 0 3
 • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
  开封第一讲书人阅读 10,134评论 0 81
 • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
  沈念sama阅读 14,765评论 2 140
 • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
  茶点故事阅读 15,240评论 2 136