1⃣1⃣6⃣📝【每日练字】2020-09-02、《西河·金陵怀古》,宋代:周邦彦


《西河·金陵怀古》

宋代:周邦彦


佳丽地。

南朝盛事谁记。

山围故国绕清江,

髻鬟对起。

怒涛寂寞打孤城,

风樯遥度天际。

断崖树,

犹倒倚。

莫愁艇子曾系。

空余旧迹郁苍苍,

雾沉半垒。

夜深月过女墙来,

伤心东望淮水。

酒旗戏鼓甚处市。

想依稀、

王谢邻里。

燕子不知何世。

入寻常、

巷陌人家,

相对如说兴亡,

斜阳里。