Swift 实现UITextView PlaceHolder简易版

 1. 优点,简单易用。
 2. 缺点,未经测试。不能再次使用代理,需要自己添加回调函数实现。
extension UITextView: UITextViewDelegate {
  
  var xColor: (textColor: UIColor, placeHolderColor: UIColor)? {
    set {
      textColor = newValue?.placeHolderColor
      objc_setAssociatedObject(self, UnsafeRawPointer(bitPattern: #function.hashValue)!, newValue, .OBJC_ASSOCIATION_COPY_NONATOMIC)
    }
    get {
      let obj: (UIColor, UIColor)? = objc_getAssociatedObject(self, UnsafeRawPointer(bitPattern: #function.hashValue)!) as? (UIColor, UIColor)
      return obj
    }
  }
  
  var placeHolder: String? {
    set {
      delegate = self
      text = newValue
      objc_setAssociatedObject(self, UnsafeRawPointer(bitPattern: #function.hashValue)!, newValue, .OBJC_ASSOCIATION_COPY_NONATOMIC)
    }
    get {
      let obj: String? = objc_getAssociatedObject(self, UnsafeRawPointer(bitPattern: #function.hashValue)!) as? String
      return obj ?? ""
    }
  }
  
  public func textViewShouldBeginEditing(_ textView: UITextView) -> Bool {
    if textView.text == placeHolder {
      textView.text = ""
      textView.textColor = xColor?.textColor
    }
    return true
  }
  
  public func textViewShouldEndEditing(_ textView: UITextView) -> Bool {
    if textView.text == "" {
      textView.text = placeHolder
      textView.textColor = xColor?.placeHolderColor
    }
    return true
  }

}

推荐阅读更多精彩内容