AMAZING晶焱

深圳市光与电子有限公司

电话0755-82574660 82542001

提供台湾晶焱Amazingamazingic产品线

只配合ODM OEM

AZ5325-01F

AZ1045-04F

AZ5215-01F

AZ1045-04F

AZ1045-04QU

AZAZC099-04S

AZ5125-01H

AZ2025-01H

AZC002-02N

AZC002-04S

AZC099-04S

AZC199-02S

AZC199-04S

AZ1015-02N

AZ1015-04S

AZ1045-04SU

AZ1045-04F

AZ1065-06F

AZ1065-06Q

AZC299-02R

AZ5A25-01F

AZ5215-01F

AZ5425-01F

AZC099-04S

AZC199-04S

AZC399-04S

AZ5215-01F

AZ5215-01F

AZC099-04S

AZC199-04S

AZC399-04S

AZ1013-02N

AZ1013-02N

AZ1013-04C

AZ1013-04F

AZ1013-04S

AZ1013-08F

AZ1015-02N

AZ1015-02S

AZ1015-04S

AZ1023-02F

AZ1023-04F

AZ1023-04F

AZ1013-02N Uni-direction 2.8 2 4.5 3.3 9 30/30 6.5 80 12 SOT143-4L

AZ1013-04C Uni-direction 1.8 4 4.5 3.3 7.8 30/30 5.7 80 15 SC70-5L

AZ1013-04F Uni-direction 2.0 4 4.5 3.3 7.8 30/25 5.2 80 15 DFN2510P10E

AZ1013-04S Uni-direction 3 4 4.5 3.3 9 30/24 6 80 14 SOT23-6L

AZ1013-08F Uni-direction 1.5 8 4.5 3.3 8.2 26/20 6 - 14 DFN3810P9E

AZ1015-02N Uni-direction 2 2 6.1 5 13.5 15/8 8 40 12 SOT143-4L

AZ1015-02S Uni-direction 2 2 6.1 5 13 15/8 7.8 40 12 SOT23-5L

AZ1015-04S Uni-direction 2 4 6.1 5 13 15/8 7.8 40 12 SOT23-6L

AZ1023-02F Uni-direction 0.18 2 4.5 3.3 13 15/8 - 20 3

AZ2013-04C Uni-direction 28 4 4.5 3.3 6.5 16/12 5 40 7 SC70-5L

AZ2013-05C Uni-direction 27 5 4.5 3.3 6.5 16/12 N.A. 40 N.A. SC70-6L

AZ2013-05R Uni-direction 26 5 6.8 3.3 6 18/18 N.A. 60 N.A. SOT563

AZ2015-01H Uni-direction 20 1 6.1 5 9 23/15 7 40 7 SOD-523

AZ2015-02S Uni-direction 55 2 6.1 5 9 30/22 6 80 16 SOT23-3L

AZ2015-05R Uni-direction 16 5 6.5 5 8.5 15/12 N.A. 30 N.A. SOT-563

AZ2025-01F Bi-direction 12.5 1 6 5 8 25/18 7 40 8 DFN1006P2X

AZ2025-01H Bi-direction 11.5 1 6.1 5 10.5 22/15 7 40 8.5 SOD-523

AZ2025-04R Bi-direction 5.5 4 6 5 12 17/12 N.A. 40 N.A. SOT-563

AZ2025-04S Bi-direction 12 4 6.1 5 10.5 22/15 7 40 8.5 SOT23-5L

AZ3003-01G Uni-direction 1500 1 4 3.3 8 30/30 7 80 65 SOD-123

AZ3005-01G Uni-direction 1300 1 6 5 8.5 30/30 7.5 80 60 SOD-123

AZ3025-04F Bi-direction 5.5 4 3 2.5 9 20/20 7 80 10 DFN2010P8Z

AZ3028-01S Uni-direction 2.5 1 3 2.8 N.A. 30/30 10 N.A. 25 SOT23-3L

AZ3028-04P Bi-direction 5.5 4 3 2.8 N.A. 30/30 10 60 30 SO-8

AZ3028-08P Uni-direction 3.0 8 8 2.8 13.5 30/30 12 80 30 SO-8

AZ3103-01F Uni-direction 465 1 4 33 4.8 30/30 4.5 80 80 DFN1610P2E

AZ3105-01F Uni-direction 250 1 6 5.0 6.0 30/30 5.7 80 80 DFN1610P2E

AZ3105-04P Uni-direction 4 4 6 5 9 20/20 7.3 80 30 SO-8

AZ3125-08F Uni-direction 1.7 4 3 2.5 8 30/30 6.5 80 45 DFN3020P10E

AZ5A23-01F Bi-Direction 11 1 3.8 3.3 8 20/20 N.A. 50 5 DFN0603P2Y

AZ5A25-01F Bi-direction 5.5 1 5.6 5 14 15/13 N.A. 40 N.A. DFN0603P2Y

AZ5A25-02R Bi-direction 5.5 2 5.6 5 13 15/15 N.A 40 N.A SOT-523

AZ5A45-01F Bi-direction 6.5 1 5.6 5 10 20/20 N.A. 50 3 DFN0603P2Y

AZ5A85-01B Bi-direction 31 1 6 5 6 25/25 6 80 16 CSP0603P2Y

AZ5B25-01F Uni-direction 0.45 1 6 5 27 15/10 N.A. N.A. N.A. DFN0603P2Y

AZ5013-01F Uni-direction 55 1 4.5 3.3 6.5 30/30 N.A. 80 4 DFN1006P2X

AZ5013-01H Uni-direction 55 1 4.5 3.3 7 30/30 N.A. 80 4 SOD-523

AZ5015-01F Uni-direction 24 1 5.8 5.0 7 30/30 N.A. 80 N.A. DFN1006P2X

AZ5015-01H Uni-direction 24 1 5.8 5 8 30/30 N.A. 80 N.A. SOD-523

AZ6112-01F Uni-direction 13.5 1 11 1.32 5 15 N.A. 80 12 DFN1006P2E

AZ6225-01F Bi-direction 62.5 1 3.5 2.5 5 30/30 4 80 20 DFN1006P2E

AZ9113-04S Uni-direction 2.1 4 4.5 3.3 7.5 30/30 N.A. N.A. 16 SOT23-6L

AZ9115-04S Uni-direction 2 4 6 5 9 30/30 N.A. N.A. 15 SOT23-6L

AZ9143-04F Uni-direction 0.45 4 4.5 3.3 9 15/15 N.A. N.A. 5 DFN2510P10E

AZ9143-08F Uni-direction 0.5 8 4.5 3.3 9 15/12 N.A. N.A. N.A. DFN3810P9E

AZ9305-01G Uni-direction 1.5 1 6 5 8.5 30/30 7.5 N.A. 55 SOD-123

AZ9313-01F Uni-direction 460 1 4 3.3 4.8 30/30 4.5 N.A. 70 DFN1610P2E

AZ9315-01F Uni-direction 250 1 6 5 6 30/30 6 N.A. 60 DFN1610P2E

AZ9407-01H Uni-direction 60 1 8 7 13.5 30/30 N.A. N.A. N.A. SOD-523

AZ9408-01G Uni-direction 900 1 9 8 11.5 30/30 10.5 N.A. 50 SOD123

AZ9412-01G Uni-direction 780 1 14 12 16.5 30/30 15.5 N.A. 35 SOD-123

AZC002-02N Uni-direction 1.2 2 6.2 5 13 17/12 8.1 20 6 SOT143-4L

AZC002-04S Uni-direction 1.2 4 6.2 5 13 17/12 8.1 20 6 SOT23-6L

AZC015-04C Uni-direction 1.3 4 6 5 12.5 18/14 8.1 20 6.5 SC70-6L

AZC015-04F Uni-direction 1.3 4 6 5 12.5 21/14 8.1 20 6.5 QFN1616P6E

AZC015-04S Uni-direction 1.3 4 6 5 12.5 18/14 8.1 20 6.5 SOT23-6L

AZC099-04S Uni-direction 1.0 4 6.2 5 14 15/8 9 20 5.5 SOT23-6L

AZC199-02S Uni-direction 1.6 2 7 5 11 16/16 8.5 55 5 SOT23-3L

AZC199-04C Uni-direction 1 4 6 5 11 15/15 8.5 50 5 SC70-6L

AZC199-04S Uni-direction 1 4 6 5 11 27/16 8.5 55 6 SOT23-6L

AZC199-04SC Uni-direction 1.0 4 6 5 11 27/16 8.5 55 6 SOT23_6L

AZAW1210C 2:1 1.8~5 1 400 5 6.5 -60 -66 +8/-8 SC70-6

AZAW2110S 1:1 4.4~5.5 2 700 5 3.7 -83 N.A. +6/-6 SOT23-6L

AZAW2110T 1:1 1.8~5V 2 700 5 3.7 -83 -66 +6/-6 TSSOP8

AZAW2210F 2:1 2.8~5 2 800 4.5 6.5 -32 -36 +8/-8 QFN-10L

AZAW2210FB 2:1 2.8~5 2 800 4.5 6.5 -32 -36 +8/-8 QFN-10L

AZAW2211F 2:1 2.8~5 2 800 4.5 6.5 -32 -36 +8/-8 QFN-10L

AZAW2213F 2:1 1.8~5 2 40 0.4 80 -60 -60 +8/-8 QFN-10L

AZAW2215F 2:1 2.5/3.3 2 2300 6 2.7 -40 -40 +8/-8 QFN-10L

AZAW2411P 4:1 3.3V/5V 2 220 3 11 -57 -56 +8/-8 SSOP16

AZAW2412P 4:1 3.3V/5V 2 250 4.5 8.6 -60 -66 +8/-8 SOP16

AZHW271 Pin Config Yes 2 Yes Yes No Yes 64-pin LQFP

AZHW371 Pin Config Yes 3 Adaptive Yes No Yes LQFP-64L

AZRS3082AZRS3088AZRS3078AZRS485

AZRS3072 Pin Config 3.3 Half 250K Yes Yes 256 N.A. 18/15 SOP-8

AZRS3078 Pin Config 3.3 Half 16M No Yes 256 N.A. 18/15 SOP8

AZRS3080 Pin Config 5 Half 10M No No 256 N.A. 18/15 SOP8

AZRS3082 Pin Config 5 Half 250K Yes Yes 256 30 30/30 SOP8

AZRS3088 Pin Config 5 Half 10M No Yes 256 30 30/30 SOP8

AZRS485         Pin Config 5 Half 10M No No 256 9 18/15 SOP8

AZRS485E Pin Config 5 Half 10M No No 256 N.A. 18/15 SO-8

AZRS485N Pin Config 5 Half 10M No No 256 N.A. 20/15 SO-8

AZRS5485 Pin Config 5 Half 10M No No 256 9 18/15 SOP8

AZRS5485N Pin Config 5 Half 10M No No 256 N.A. 20/15 SO-8

一级代理晶焱一级代理晶焱代理

一级代理AMAZING一级代理AMAZING代理

晶焱授权代理商AMAZNING授权代理商

晶焱总代理AMAZING总代理

晶焱A级代理AMAZING A级代理

一级代理amazingic一级代理amazingic代理

推荐阅读更多精彩内容