windows下node升级

1,查看当前node安装
where node
D:\Program Files\nodejs\node.exe
这里查一下,是为了下一步的覆盖安装

2.下载最新版本安装包
https://nodejs.org/en/

3.查看安装后版本
node -v
v8.11.3

推荐阅读更多精彩内容