7. Kotlin---数组

Kotlin

Kotlin为数组增加了一个Array类,为元素是基本类型的数组增加了xxArray类(其中xx也就是ByteShortInt等基本类型)。

Kotlin创建数组大致有如下两种方式:

 • 使用arrayOfarrayOfNulls()emptyArray()工具函数。
 • 使用Array(size: Int,init:(Int) -> T)
val arrayOfInt: IntArray = intArrayOf(1, 3, 5, 7);
val arrayOfChar: CharArray = charArrayOf('h', 'e','l','l','o');
val arrayOfString: Array<String> = arrayOf("我", "是", "码农");
val arrayOfPerson: Array<Person> = arrayOf(Person("小吴"), Person("小李"));

fun main() {

  // Array的长度
  println(arrayOfInt.size);

  // 循环迭代
  for (i in arrayOfChar) {
    println(i);
  }

  // Array中的类
  println(arrayOfPerson[1]);

  arrayOfPerson[1] = Person("小孙");

  println(arrayOfPerson[1].name);

  // 字符拼接
  println(arrayOfChar.joinToString(""));

  // 字符切割片段
  println(arrayOfInt.slice(1..2));

  var array01 = arrayOf("Java","Kotlin");

  var array02 = arrayOfNulls<String>(6);
  array02[0] = "Java";
  array02.set(1,"Kotlin");

  // Array of int of size 5 with values [0, 0, 0, 0, 0]
  val arr = IntArray(5)

  // e.g. initialise the values in the array with a constant
  // Array of int of size 5 with values [42, 42, 42, 42, 42]
  val arr = IntArray(5) { 42 }

}
第二种

Array(size: Int, init: (Int) -> T) 第一个参数就是对数组设置的大小很好理解。那么第二个参数是什么。

// 创建⼀个 Array<String> 初始化为 ["0", "1", "4", "9", "16"]
val asc = Array(5) { i -> (i * i).toString() }
asc.forEach { println(it) }

推荐阅读更多精彩内容