Super, super, super, super happy day!😄

      Parent diaries for 137th days     

  weather:sunny          Wednesday

    今天是个特别的日子。是我第一天进小卖部。因为忘拿脚套啦。所以爸爸给了我一元钱,让我去买脚套。一进了个小卖部,真的是人山人海。好多年级不同的同学,我看脚套脚套的颜色也是五颜六色。最后我挑了一双绿色的就走了。

    晚上爸爸把我接回来,我做了十道口算题,写完了昂立英语之后又读了《海底两万里》。不一会儿,王鑫隆来了,我们玩儿了一会儿乐高,拼了好多有趣的建筑。超级好玩哟。对了,爸爸还从网上给我买回了50双脚套,够我一年穿的了…………

      今天真是开心(๑>؂<๑)

                                                  五二班宫铭浩

推荐阅读更多精彩内容