tabbar使用

1、图标尺寸: @2x  38*38   @3x    57*57

2、创建tabbarItem:

 1)继承UITabbarController直接设置:

        ZCMainViewController*mainVC = [[ZCMainViewController alloc]init];

ZCMessageViewController*messageVC = [[ZCMessageViewController alloc]init];

ZCMeViewController*meVC = [[ZCMeViewController alloc]init];

UINavigationController*mainNav = [[UINavigationController alloc]initWithRootViewController:mainVC];

UINavigationController*messageNav = [[UINavigationController alloc]initWithRootViewController:messageVC];

UINavigationController*meNav = [[UINavigationController alloc]initWithRootViewController:meVC];

mainNav.title=@"首页";

mainNav.tabBarItem.image= [[UIImageimageNamed:@"home1"]imageWithRenderingMode:UIImageRenderingModeAlwaysOriginal];

mainNav.tabBarItem.selectedImage= [[UIImageimageNamed:@"home2"]imageWithRenderingMode:UIImageRenderingModeAlwaysOriginal];

messageNav.title=@"消息";

messageNav.tabBarItem.image= [[UIImageimageNamed:@"消息1"]imageWithRenderingMode:UIImageRenderingModeAlwaysOriginal];

messageNav.tabBarItem.selectedImage= [[UIImageimageNamed:@"消息2"]imageWithRenderingMode:UIImageRenderingModeAlwaysOriginal];

meNav.title=@"我的";

meNav.tabBarItem.image= [[UIImageimageNamed:@"home1"]imageWithRenderingMode:UIImageRenderingModeAlwaysOriginal];

meNav.tabBarItem.selectedImage= [[UIImageimageNamed:@"home2"]imageWithRenderingMode:UIImageRenderingModeAlwaysOriginal];

self.viewControllers= @[mainNav,messageNav,meNav];

 2)创建:

UIOffsettitlePositionAdjustment=UIOffsetMake(0, 0);

UIEdgeInsetsimageInsets=UIEdgeInsetsMake(0, 0, 0, 0);

ZCMainViewController*mainVC = [[ZCMainViewControlleralloc]init];

ZCMessageViewController*messageVC = [[ZCMessageViewControlleralloc]init];

ZCMeViewController*meVC = [[ZCMeViewControlleralloc]init];

UINavigationController*mainNav = [[UINavigationControlleralloc]initWithRootViewController:mainVC];

mainNav.tabBarItem= [[UITabBarItemalloc]initWithTitle:@"首页"

image:[[UIImageimageNamed:@"home1"]imageWithRenderingMode:UIImageRenderingModeAlwaysOriginal]

selectedImage:[[UIImageimageNamed:@"home2"]imageWithRenderingMode:UIImageRenderingModeAlwaysOriginal]];

[mainNav.tabBarItemsetTitleTextAttributes:[NSDictionarydictionaryWithObjectsAndKeys:[UIColorgrayColor],NSForegroundColorAttributeName,nil]

forState:UIControlStateNormal];

[mainNav.tabBarItemsetTitleTextAttributes:@{NSForegroundColorAttributeName:G_RGB(0x38, 0xad, 0xff)}forState:UIControlStateSelected];

[mainNav.tabBarItemsetTitlePositionAdjustment:titlePositionAdjustment];

mainNav.tabBarItem.imageInsets= imageInsets;

//消息

UINavigationController*messageNav = [[UINavigationControlleralloc]initWithRootViewController:messageVC];

messageNav.tabBarItem= [[UITabBarItemalloc]initWithTitle:@"消息"

image:[[UIImageimageNamed:@"消息1"]imageWithRenderingMode:UIImageRenderingModeAlwaysOriginal]

selectedImage:[[UIImageimageNamed:@"消息2"]imageWithRenderingMode:UIImageRenderingModeAlwaysOriginal]];

[messageNav.tabBarItemsetTitleTextAttributes:[NSDictionarydictionaryWithObjectsAndKeys:[UIColorgrayColor],NSForegroundColorAttributeName,nil]

forState:UIControlStateNormal];

[messageNav.tabBarItemsetTitleTextAttributes:@{NSForegroundColorAttributeName:G_RGB(0x38, 0xad, 0xff)}forState:UIControlStateSelected];

[messageNav.tabBarItemsetTitlePositionAdjustment:titlePositionAdjustment];

messageNav.tabBarItem.imageInsets= imageInsets;

//我的

UINavigationController*meNav = [[UINavigationControlleralloc]initWithRootViewController:meVC];

meNav.tabBarItem= [[UITabBarItemalloc]initWithTitle:@"我的"

image:[[UIImageimageNamed:@"消息1"]imageWithRenderingMode:UIImageRenderingModeAlwaysOriginal]

selectedImage:[[UIImageimageNamed:@"消息2"]imageWithRenderingMode:UIImageRenderingModeAlwaysOriginal]];

[meNav.tabBarItemsetTitleTextAttributes:[NSDictionarydictionaryWithObjectsAndKeys:[UIColorgrayColor],NSForegroundColorAttributeName,nil]

forState:UIControlStateNormal];

[meNav.tabBarItemsetTitleTextAttributes:@{NSForegroundColorAttributeName:G_RGB(0x38, 0xad, 0xff)}

forState:UIControlStateSelected];

[meNav.tabBarItemsetTitlePositionAdjustment:titlePositionAdjustment];

meNav.tabBarItem.imageInsets= imageInsets;


3、手动在控制器中设置:

self.title=@"我的";

self.navigationController.tabBarItem.image= [UIImageimageNamed:@"home1"];

self.navigationController.tabBarItem.selectedImage= [UIImageimageNamed:@"home2"];


4、设置tabbar的选中和未选中的字体颜色

[[UITabBarItemappearance]setTitleTextAttributes:@{NSForegroundColorAttributeName:[UIColorlightGrayColor] }forState:UIControlStateNormal];

[[UITabBarItemappearance]setTitleTextAttributes:@{NSForegroundColorAttributeName:[UIColorblackColor] }forState:UIControlStateSelected];

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
 • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
  沈念sama阅读 142,811评论 1 300
 • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
  沈念sama阅读 61,236评论 1 256
 • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
  开封第一讲书人阅读 94,386评论 0 212
 • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
  开封第一讲书人阅读 41,004评论 0 175
 • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
  茶点故事阅读 48,779评论 1 255
 • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
  开封第一讲书人阅读 38,776评论 1 176
 • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
  沈念sama阅读 30,393评论 2 271
 • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
  开封第一讲书人阅读 29,161评论 0 166
 • 想象着我的养父在大火中拼命挣扎,窒息,最后皮肤化为焦炭。我心中就已经是抑制不住地欢快,这就叫做以其人之道,还治其人...
  爱写小说的胖达阅读 28,979评论 6 229
 • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
  沈念sama阅读 32,511评论 0 213
 • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
  茶点故事阅读 29,296评论 2 215
 • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
  茶点故事阅读 30,637评论 1 229
 • 白月光回国,霸总把我这个替身辞退。还一脸阴沉的警告我。[不要出现在思思面前, 不然我有一百种方法让你生不如死。]我...
  爱写小说的胖达阅读 24,242评论 0 31
 • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
  沈念sama阅读 27,121评论 2 213
 • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
  茶点故事阅读 31,512评论 3 204
 • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
  开封第一讲书人阅读 25,619评论 0 8
 • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
  开封第一讲书人阅读 26,013评论 0 167
 • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
  沈念sama阅读 33,525评论 2 230
 • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
  茶点故事阅读 33,615评论 2 231

推荐阅读更多精彩内容